Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM)

 

İlk fikirlerinizin oluşumundan başlayarak ürününüze ait tasarım ve tüm geliştirme süreçlerini, pazara sunulması ve satış sonrası hizmet süreçlerini tek bir sistem altında toplayarak yönetmek iyi bir Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) yönetimi ile sağlanabilir.

 

PLM ile ürünlerinizi rakiplerinizden daha hızlı tasarlayıp, piyasaya sürebilir, ürününüzün pazara çıkış süresini (time-to-market) kısaltmış olursunuz.

 

Ekstrem Yazılım PLM çözümü ile tüm sistem tek bir çatı altında toplandığı için farklı lokasyonlardaki çalışanlarınızın zamandan ve mekandan bağımsız olarak aynı proje üzerinde çalışabilmelerini sağlayabilirsiniz. Ürünün farklı fazlarında çalışan ekipler entegre sistem sayesinde uyum içerisinde çalışabilirler.

 

Kısıtlı zamanlarda ürün geliştirme gibi pahalı süreçlerin yüksek verimlilikle ve hatasız gerçekleştirilmesi bir zorunluluktur. Entegre PLM sistemi sayesinde tasarımdaki gereksiz revizyonların önemli oranda azalması ve böylelikle protip maliyetlerinin önemli oranda düşmesi sağlanmış olur.

 

Entegre Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) sistemi tüm süreçler için oluşan dokümanları ayrı ayrı takip edebilmenizi ve ilgili süreçle ilişkilendirebilmenizi sağlar.

 

Ekstrem Yazılım PLM çözümü ile her numune aşaması için ürün reçetesini farklılaştırabilir,  maliyetlerini takip edebilirsiniz. Böylelikle her numune adımında oluşan maliyeti ayrıca takip edebilir, değişimleri izleyebilirsiniz.

 

Ekstrem Yazılım PLM çözümü ile tüm süreçler için ilgili departmanlardaki çalışanlarınıza otomatik veya manuel olarak görev atamaları yapabilir, departmanlar arasında koordinasyonu sağlayabilirsiniz. Bu sayede en değerli kaynağınız olan zamanınızı planlamış, verimliliğinizi maksimum seviyeye taşımış olursunuz.

Critical Path (CPM)

 

Artan rekabet ve piyasa taleplerine karşılık sahip olduğumuz sınırlı zamanı verimli kullanamamız sürdürülebilir başarı için zorunluluktur.

 

Ürün tasarımı, geliştirme ve tedarik zincirinde oluşabilecek herhangi bir sorun, döngünün neresinde olursanız olsun sizi olumsuz olarak etkiyecektir. Teknolojinin nimetlerinden faydalanarak tedarik döngüsündeki ilgili bütün tedarikçilerinizle sağlıklı bir iletişim içerisinde olmalısınız. Doğabilecek sorunları önceden kestirip sonraki adımlar için alacağınız önlemleri planlayabilmelisiniz.

 

Zamanın kısıtlı oluşu yeni model geliştirme, onay süreçleri ve tedarikçi ilişkileri üzerinde büyük baskı oluşturmaktadır. Bu baskıya rağmen çoğu işletmede süreçler genellikle manuel, excel tabloları, e-postalar ve birçok telefon konuşmasıyla gerçekleşmektedir. Süreçlerin bu şekilde entegre olmayışı departmanlar arası zayıf bir iletişime ve sürecin sonraki adımlarında telafisi mümkün olmayan sorunlara neden olmaktadır.

 

Critical Path yönetimi ile ürün tasarımından numune çalışmasına, müşteri siparişinden tedarik sürecine, satın almadan üretim ve kalite kontrole, sevkiyattan finansal işlemlere kadar bütün süreci kesintisiz takip edebilir, olası gecikmeleri önceden görüp önlemlerinizi alabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Zekâsı (BI)

 

İşletmelerde iş süreçlerine uygun olarak içerideki ve müşteri, tedarikçi gibi dışarıdaki kullanıcıların hepsini kapsayacak şekilde kurgulanan sistemler sayesinde yöneticiler doğru zamanda doğru kararları alabilirler. Gerçekleşen, geciken veya sorun yaşanan işlemler gerçekzamanlı analizler yaparak tespit edilebilir ve sonraki adımlar için uygun kararlar alınabilir.

 

Geleneksel işleyişte, sürecin herhangi bir noktasında sorun yaşandığında, işler sarpa sardığında, yönetici duruma müdahale eder, birkaç telefon görüşmesi yapar ve sorun çözülür, işler devam eder, ama kaldığı yerden değil. Böyle durumlarda sorunu zamanında tespit edip,çözmek için karar vericilerin işin akışına doğrudan bağlı olmaları gerekir.

 

İş Zekâsı sistemlerinde iyi bilinen bilinen şu üçlemeyi tekrarlayalım: Klasik BI sistemi ile yöneticiler özetlenmiş raporlar, tanımlanmış göstergeler ve bir takım grafikler alırlar. Detay bilgiye ihtiyaçları olduğunda ilgili kişilerden bunları istemeleri gerekir. İyi bir BI sistemi kullanıcılarına analiz küpleri, dashboard gibi araçlar verir. Daha iyi bir BI sistemi ise, bu verilerin kaynağına inebilmeyi sağlar.

 

Bütün bunların ötesinde, Ekstrem Yazılım ürünlerindeki gömülü İşlevsel İş Zekâsı (Operational Business Intelligence) sistemi sayesinde kullanıcılar verdikleri kararı anında uygulayabilirler. Herhangi bir sorun farkeden kullanıcı, sorunun kaynağına inebilir, gerekli düzenlemeyi yapabilir.

e-Devlet

 

Gelir İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen düzenlemeler ile başlayan e-Dönüşüm süreci, getirilen zorunluluklar doğrultusunda e-fatura ve resmi defterlerin elektronik ortama taşınmasıyla devam etmektedir.

 

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

 

e-Defter, VUK ve TTK hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin bu belirlenen format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

 

Sunduğumuz anahtar teslimi çözümlerle hem kağıt fatura tedarik, saklama ve gönderim maliyetlerini ortadan kaldırmış, hem de faturaları gönderen veya işleyen personelin hatalarını ve yaşanabilecek kaybolma, gecikme gibi aksaklıkları önlemiş oluyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobil Çözümler

 

Ekstrem Yazılım mobil iş çözümleriyle çalışanlarınızın hayatını kolaylaştırarak, bulundukları her ortamdan erişebilecekleri, kullanıcı dostu, dinamik bir sistem sunmaktayız.

 

Uygulamalarınızı zaman ve mekândan bağımsız olarak akıllı telefon, tablet veya el terminali gibi mobil cihazlar ile tüm sistemle entegre olarak kullanmanızı sağlar.

 

El terminalleriyle (pocket pc) depo işlemleri, mal giriş – çıkışı, sıcak satış gibi pek çok işlem sahadaki çalışanlarınız tarafından rahatlıkla yapılabilir.

 

iPad, iPhone gibi her türlü akıllı telefon veya tablet kullanarak, işinizi bulunduğunuz her yerden kolayca yönetmenizi, güncel verilerinize her an ulaşıp anlık değerlendirmenizi yapmanızı sağlar. Bu sayede hem yüksek hızlı operasyonlarınızı efektif olarak yönetmenize imkân verir hem de pazardaki rekabet avantajlarını yakalayarak hızlı karar vermenize yardımcı olur.

Tedarik Zinciri Yönetimi

 

Ekstrem Yazılım uygulamalarıyla işletmeninzin maliyetlerini minimuma çekerken süreçlerinizi optimize edebilecek, kaynaklarınızı en verimli şekilde kullanabileceksiniz.

 

İşletmelerin yaptıkları veya planladıkları üretim için gerekli olan mal ve hizmetlerin sağlanması ile başlayan tedarik süreç yönetimi uygulamaları, üretimin yapılması ve tüketicisine ulaşmasına kadar olan iş ana sürecini kapsar.

 

Tedarik zinciri süreci müşteri ilişkileri, tedarikçi ilişkileri, ürün, malzeme, tedarik, depo ve lojistik yönetimi gibi çeşitli alt süreçlere sahiptir.

 

Stok takibinin ve kontrolunun uygun şekilde yapılamadığı işletmelerde gereksiz ürün ve malzeme stoğunun bulunması, değişen piyasa şartları karşısında hareket olanaklarını kısıtlandırır. Doğru bir tedarik zinciri yönetim sistemi ile optimal stok seviyeleri belirlenebilir ve stok maliyetleri minimuma çekilebilir. İşletme bu şekilde piyasadaki değişimlere hızla karşılık verebilir.

 

Ekstrem Yazılım’ın esnek ve dinamik uygulamaları ile, işletmelerin ürün ve hizmetlerinin müşterilere tam zamanında, istenilen fiyat ve kalitede ulaştırılabilmesi için gereken süreci yönetirken, aynı zamanda maliyet kontrolünü, verimlilik ve kapasite yönetimini en iyi şekilde yaparak maliyetleri azaltıp, günümüzün rekabetçi ortamındaki değişikliklere kısa sürede uyum sağlayabileceksiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

İnsan Kaynakları Yönetimi

Günümüz iş dünyasının her gün biraz daha zorlaşan rekabet ortamına uyum sağlayacak çevikliğe sahip olmak, sürdürülebilir ilerlemeyi sağlamak ve sürekli olarak rakiplerinizin önünde olmak için, güçlü kurumsal ve finansal yapıdan daha önemlisi güçlü bir insan kaynağına sahip olmayı gerektirmektedir.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamında yer alan maddeler çerçevesinde incelendiğinde fonksiyon bakımından aşağıdaki maddelere ayrılır.

 • İş Analizi ve İş Dizaynı
 • İnsan Kaynakları Planlaması ve Çalışan Seçimi
 • Eğitim ve Geliştirme
 • Performans Değerlendirme
 • Kariyer Geliştirme
 • İş Değerleme
 • Ücret Yönetimi
 • İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı

 

Ekstrem Yazılım İnsan Kaynakları Yönetim modülünün işletmenizin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen esnek yapısı ile sahip olduğunuz insan kaynağının daha verimli yönetilmesine yardımcı olur ve sağladığı analiz ve raporlar ile yöneticilere stratejik kararlar alırken yol gösterir.

Kalite Kontrol

Kalite kontrol, bir sürecin kalite etkinliğini azaltacak durumlara karşı tedbir alarak kaliteye hakim olmak demektir. Kalite kontrolünün temel amacı müşteri beklentilerinin ve işletmelerin stratejik amaçlarının en ekonomik seviyede karşılanabileceği ürünün üretimi için gerekli planların geliştirilip uygulanarak etkin bir şekilde sürekliliğinin sağlanmasıdır.

 

Kalite kontrol şu anlayışın üzerine dayanır: Üretilen ürünün özellikleri onu üreten sistemin (işlemlerin) bir fonksiyonudur; başka bir ifadeyle, sistemle ürün arasında bir sebep- sonuç ilişkisi vardır. Eğer tüm sistem değişkenleri ve sistem girdileri kontrol altına alınabilirse, ürünün özellikleri de kontrol altına alınmış olur.

 

Kalite kontrolünden beklenen yararlar şöyle sıralanabilir:

 • Üretimde kalitesizliği engellemek
 • En az maliyetler hızlı ve etkili bir kalite muayene sistemi oluşturmak
 • Ürünlerdeki beklenenin dışındaki değişmelerin önceden tespit edilip hatalı parça sayısını azaltmak
 • İşçi ve makine kayıp zamanlarını azaltıp üretimi artırmak

 

Kalite kontrol sisteminin temel gayesi, üretimde kalitesizliği önlemektir. Çünkü işletme geri alamayacağı bir gidere yol açması sebebiyle kalitesiz ürünler elde etmek gayesi için kurulmamıştır. İşletme bu konuda hiçbir tedbir almaz ve bozuk ürünleri piyasaya sürerse prestij kaybı ve satışların azalması sebebiyle bir kayıpla karşılaşır.

 

Kalite kontrolün amacı, tüketici isteklerinin ve işletmenin genel gayesini birlikte muhtemel en ekonomik seviyede karşılayabilecek ürünün üretilmesini sağlayacak plan ve programların geliştirilerek uygulanması ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Kalite kontrol süreçinin diğer doğal çıktılarını aşağıda görebiliriz.

 

 • İşin daha başlangıçta doğru olarak yapılmasının sağlanması ile eldeki makine ve işgücünden en yüksek verimin sağlanması
 • Bozuk ürünleri düzeltmek için kullanılan sürenin yol açtığı üretim kayıplarının ve hurda-fire atık oranının azaltılması
 • Alıcıya istediği toleranslar içinde kalan ürünlerin verilmesi ile firmaya itibar sağlanması
 • Mamullerin ekonomik ömürlerini doldurmadan atıl bir hale düşmelerinin önlenmesi ile milli servetin israfına engel olunması
 • İç piyasalarda yerli ürüne güvenin tesisi, dış pazarlarda rekabet gücünün kazanılması
 • Ürün kalitesinin geliştirilmesi (ölçü, birim, malzeme, sertlik ve diğer özellikler)
 • İşletme ve kalite masraflarını azaltmak ve işletme mensuplarının moralini yükseltip, işçi ve işveren ilişkilerinin düzenlenmesi
 • Tüketicinin parasının karşılığını aldığını görerek memnun olması, müşteri şikayetlerinin azalması ve tüketicinin korunması

İleri Üretim Yönetimi

Zaman ve kaynak Planlama, verimlilik, maliyet kontrol, tedarik yönetimi, izlenebilirlik; günümüzün zorlu pazar koşullarında müşteri isteklerini en doğru şekilde karşılayabilecek gelişmiş üretim sisteminin vazgeçilmez özellikleridir.

 

Ekstrem Yazılım İleri Üretim Yönetimi ile hızlı ve sağlıklı ön maliyet çalışması ve karmaşık ürün tanımlamaları yapabilir, kaynaklarınızı doğru planlayabilir, daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayabilir ve stok seviyesini minimumda tutabilirsiniz.

 

Sektör ve pazar şartlarının gereği olarak ürün reçetesinde ve süreçlerinde revizyonlar olması kaçınılmazdır. Ekstrem Yazılım’ın esnek ve özelleştirilebilen üretim yönetimi ile gerekli revizyonları kolayca yapabilir veya sipariş bazlı reçete tanımları yapabilirsiniz.

 

Üretim planlaması sayesinde müşteri siparişlerinizin ne zaman ve hangi kaynaklar kullanılarak üretileceğini belirleyebilir, görsel araçlar sayesinde üretim durumunu gerçek zamanlı izleyebilir ve planlamalarınızda düzenlemeler yapabilirsiniz.

 

Ekstrem Yazılım İleri Üretim Yönetimi ile üretim süreçlerini barkod veya RFID kullanarak gerçek zamanlı takip edebilirsiniz. Esnek serileme, parti – lot uygulamaları ile hammadde girişinden ürün teslimatına kadar bütün süreç boyunca izlenebilirlik sağlayabilirsiniz.

Verimlilik

Verimlilik, üretim sonucu ortaya çıkan mal veya hizmetin, üretim için harcanan kaynaklara oranıdır. Belirli miktarda bir kaynaktan en yüksek miktarda ürün elde etme amaçlı olarak kullanılan bir ölçüttür. Aynı miktarda kaynak kullanan iki üretim süreçlerinden biri diğerinden daha fazla ürün elde edilmesini sağlıyorsa, daha verimlidir.

 

Günümüzde verimlilik rakiplerinizin önüne geçmek için kullanacağınız en önemli unsurlarından biridir.

 

Verimlilik ölçütlerinin doğru olarak belirlenmesi ve ölçülmesi işletmenin kaynaklarını ne kadar etkin kullandığını göstermesi açısından oldukça önemlidir.

 

Ekstrem Yazılım verimlilik yönetim sistemi ile üretim sahasından toplanan verilerin belirlenen standart süreler ile karşılaştırılarak analiz edilmesi, kayıp zaman ve duruşların kayıt altına alnması ve sonuç olarak aksayan yerler için gerekli iyileştirmelerin yapılması işletme verimliliğinin arttırılması sağlanacaktır.